Емона 2000

Емона 2000 ЕООД: еднолична собственост на лицето Добрин Иванов Иванов; има 20% собственост в Иракли АД.
През януари, 2013 г. фирмата поднови незаконото строителство на плажа на з.м. Иракли. През това време е и концесионер на плажа Вая на Иракли.
Фирмата изпълнява "мокрите поръчки" на Иракли АД. Придобитите и имоти са чрез измама, включително със съдействието на община Несебър. Например, на 1.11.2012 г. фирмата е купила от общината имот в Иракли от 1700 m2на цена от 19 лв/m2. *
Фирмата е обявила плажа за "частен имот". Възпрепятства достъпа на български граждани до плажната ивица. Окупирала е и забранил достъпа до вода, която винаги е била достъпна. Позволява си да забранява фотографиране, въпреки че плажът и пътят са изключителна държавна собственост.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.