Община Никопол и Общинска служба "Земеделие и гори"

Община Никопол и Общинска служба "Земеделие и гори" - Никопол - Извършили са крупни документни фалшификации, с което са дали зелена светлина на фирмата "Техноинженеринг груп" да унищожава натура-зоната "Никополско плато". Общината доказано е фалшифицирала подпис на представителя на "Териториален кадастър" и изготвят експертиза-менте от името на Софийския университет.

(en) The county of Nikopol and Nikopol Agriculture and Forest County division have falsified documentation in order to give green light to Technoengineering Group to destroy the Nikopol plateau preserved area. It is proven that County officials have counterfeited the signature of the Territorial Cadastre and have prepared a false expertise on behalf of Sofia University.

(it) Consiglio cittadino di Nikopol. Il loro Direttorato di Agricoltura e Arboricoltura ha falsificato documenti e firme per dare il via alla società „Technoengineering Group“ per estrarre materiali inerti nell'area protetta „Altopiano di Nikopol“.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.