Дюни


Дюни: някогашно курортно селище, сега - собственост на Людмил Стойков презастроено с неправомерно изразходване на средства по програмата САПАРД. Това е един от "курортите", които нарушават конституцията - забраняват достъпа до брега!
Член на борда е Петър Юриев Чаушев (по лична карта), който обаче има втора самоличност - външен заместник-министър от ДПС Феим Юсеинов Чаушев (по дипломатически паспорт) и трета самоличност - агент Бисер от ДС (според архивите). Така личността Феим не е счела за нужно да декларира доходите на другото си "аз" - Петър.

(en) Duni (Dyuni, Djuni): formerly a resort settlement, it was overbuilt. The construction was funded by inappropriate use of SAPARD funds. This is one of the "resorts" that violate the Bulgarian Constitution by limiting access to the beach.

(ro) Duni (Dyuni, Djuni): o fosta zona de asezare de resort care a fost reconstruita. Constructia a fost sponsorizata cu fonduri care nu trebuiau sa vina de la proiectul SAPARD. Aceasta este una dintre constructiile care incalca legile constructiei din Bulgaria si limiteaza accesul pe plaja.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Използвайте това поле за да напишете превод на страницата, да допълните с факти, или да коментирате написаното. Ако превеждате страницата, уточнете езика, на който пишете. Моля, пишете българските коментари на кирилица!

Нека повече хора да разберат кой е виновен за умиращата природа в България! Можеш ли да преведеш текста на друг език? Цъкни по-горе върху "публикуване на коментар" напиши на какъв език превеждаш и се опитай да направиш възможно най-точен превод.
(en) Did you translate the text above to your language? Let more visitors to read the black list. Publish your translation as a comment.

(bg) Забележка: * Фекалната маса от хотелите е изчислена от броя предлагани места по средната дневна маса фекалии от възрастен, при условие, че в хотела няма вегетарианци. Ако гостите са вегетарианци, масата се преизчислява по коефициент 1.4.
(en) A clarifying note: * The weight of excrements produced by the hotels was calculated based on the number of guests who can be accommodated and the average daily amount of excrement produced by an adult, provided that he is not a vegetarian. If the hotel guests are vegeratians, the weight of their excrements must be re-calculated by applying a quotient of 1.4.
(it) Spiegazione: * La quantità di escrementi umani si calcola secondo il numero di ospiti che ci possono accomodarsi e la quantità media di escrementi per un adulto non-vegetariano. Se gli ospiti sono vegetariani, questa quantità si moltiplica per 1,4.
(ro) O nota de clarificat: * Greutatea excrementelor produse de hoteluri a fost calculata luand in considerare numarul de oaspeti care s-au cazat si de media de excremente produsa de un adult zilnic luand in calcul ca nu este vegetarian. Daca oaspetii hotelului sunt vegetarieni atunci se va recalcula luandu-se in considerare un coeficient de 1.4.

Данни за посещаемостта: Броят уникални посетители от създаването на сайта до сега се вижда в оранжевия брояч в края на тази страница. За средната дневна посещаемост погледнете картата и брояча в дясното поле.